Marmaris - Rodos Genel Kurallar

Tüm yolcular bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Lütfen seyahatinizden önce bu bilgileri gözden geÇiriniz.

 1. Biletler şahsa ait olup başkasına devredilemez.
 2. Tarifeli kalkış saatinden sonra rezervasyon değişikliği yapılmaz, bilet iptal edilmez, ücret iadesi yapılmaz.
 3. Yolcu, satın almak iÇin kullanılan kredi kartını check-in sırasında (biniş kartı alınırken limanda) yetkililere ibraz etmek zorundadır.
 4. AÇık tarihli biletler kesildiği yıl iÇin geÇerlidir.
 5. Yolcu, gemi iÇi nizama ve kaptan talimatlarına uymayı kabul eder.
 6. Yolcunun, geminin hareket zamanından en az 1 saat önce mutlaka limanda hazır bulunulması gerekmektedir.
 7. Satıcı sefer programında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
 8. Taşımalarla ilgili her türlü anlaşmazlık, mer'i tarife şartları ve Türk Kanun ve Mevzuatlarına göre Marmaris Mahkemelerinde Çözümlenir.
 9. Kötü hava ve deniz şartları, satıcının kontrolü dışında gelişen sorunlar sebebiyle seferler durdurulabilir, değiştirilebilir veya sefer süreleri uzatılabilir. Satıcının kontrolü dışında kalan bu ve benzeri gecikme ve iptallerden doğabilecek ulaşım, konaklama ve yiyecek giderleri de dahil olmak üzere hiÇbir masraf veya olumsuzluğun sorumluluğu satıcıya ait değildir.
 10. Hamilelik dönemi altı ayı geÇmiş bayanların kendi güvenlikleri sebebiyle gemilerimizde seyahat etmelerine izin verilmez.
 11. Satıcının kusuru ve ihmalinden kaynaklandığı, Marmaris'te kurulu adli mahkemelerce ispat edilmediği takdirde, herhangi bir yaralanma veya ölümden araÇlara, valizlere veya kişisel eşyalara gelebilecek hasar veya kayıplardan dolayı satıcı sorumluluk kabul etmez. Yaralanma, ölüm, kayıp veya zarar; terör, ayaklanma, iÇ savaş, doğal afet, kötü deniz ve hava şartlarına veya tamamen üÇüncü şahıslar tarafından kötü niyetli hareketlere bağlı sebeplerle oluştuğu takdirde satıcı sorumluluk kabul etmez.
 12. Bilet ücreti, sadece kalkış limanı ile varış limanı arasındaki taşıma karşılığıdır. Biletler sadece üzerinde belirtilen güzergahla ilgili kullanılabilir. Satıcı tarafından ek ücret alınmamışsa sunulan diğer hiÇbir hizmeti kapsamaz.
 13. ücretin ilan edildiği para biriminden başka bir para birimi ile ödenmesi halinde, elektronik biletin satın alındığı andaki Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
 14. Gemi iÇerisinde belirli bir koltuk numarası garantisi verilmez.
 15. Yunanistan Yeşil ve Gri Pasaport sahiplerinden vize talep etmemektedir.
 16. Normal pasaport sahiplerinin yolculuk süresince geÇerli Schengen Vizesi olması gerekmektedir.
 17. Pasaportunda KKTC giriş damgası olan Türk Vatandaşları bu pasaportlar ile Yunanistan'a seyahat edemezler.
 18. Yolcuların, biniş ve inişlerde rampa tam olarak aÇılıp gemi personeli biniş veya iniş onayını vermeden ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan gemiye binmesi ve gemiden inmesi tehlikeli ve yasaktır.
 19. Yolcu, gemi iÇerisinde, gemiyi veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa veya gemi personelinin görevlerini yapmasını engellerse veya gemi personeli talimatlarına uymazsa veya diğer yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse, satıcı, yolcuyu zaptetmek de dahil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek iÇin gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.
 20. Yolcuların, kalkış ve yanaşma manevraları sırasında yerlerinden kalkmamaları gereklidir. Seyir sırasında anonslarla duyurulan uyarılara yolcuların uyması gereklidir. Bu kurallara uyulmamasının doğurabileceği yaralanma ve maddi zararlardan satıcı sorumlu tutulamaz.
 21. Sadece kendi kusuru nedeniyle yolcunun veya bagajın zarara uğraması halinde satıcı sorumlu olacaktır. Yolcunun müterafik kusuru varsa satıcının sorumluluğu mevzuat hükümlerine tabi olarak azaltılabilecek veya kaldırılabilecektir.
 22. Satıcı, bagaj iÇindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, değerli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin veya diğer ticari değerli kağıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin veya örneklerinin uğradığı zarardan sorumlu olmayacaktır.
 23. Yaşı, akli veya fiziki durumu kendisine tehlike veya risk yaratmakta olan bir yolcu taşınmasında yukarıdaki belirtilen bu durumlara bağlı olarak veya bu durumların ağırlaşması neticesi bu yolcunun ölümü dahil herhangi bir hastalığından, yaralanmasından veya maluliyetinden satıcı sorumlu olmayacaktır.

Cayma Hakkı

27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin “Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” ni düzenleyen “üÇüncü Bölüm” başlığı altında yazılı maddelerinin, “Yolcu Taşıma Hizmetleri” ne uygulanmaması sebebi ile; ALICI'NIN cayma hakkı bulunmamaktadır.

Yolculuğun İptali ve ücret İade Şartları

 1. İşbu sözleşmeye göre satın alınan elektronik biletlerin, hiÇbir şekilde yolcu, tarih, saat ve güzergah bilgilerinin değiştirilmesi satıcıdan talep edilemez. Alıcı işbu sözleşmeye göre satın aldığı bileti satış onayından sonra hiÇbir şekilde değiştirmeyeceğini ve iade talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 2. Yetkili makamlarca gemiye binmesine izin verilmeyen veya vize işlemlerinden dolayı seyahat edemeyen yolcuya bilet ücreti iadesi yapılmaz.