Bodrum - Leros Genel Kurallar

Tüm yolcular bu şartları kabul etmiş sayılacaklar. Lütfen seyahatinize başlamadan önce bu bilgileri okuyunuz.

Biletler kişiye ait olup bir başka diğer kişi ve kişilere devredilemez.
Tarifeli kalkış saatinden sonra rezervasyon değişimi yapılmaz, bilet iptal edilmez, ücret iadesi yapılamaz.
Yolcu, satın alabilmek için kullanılan kredi kartını check-in esnasında (biniş kartı alınırken limanda) yetkililere ibraz etmek zorundadır.
AÇık tarihli biletler kesildiği sene iÇin geÇerlidir.
Yolcu, gemi iÇi nizama ve kaptan talimatlarına uymayı kabul eder.
Yolcunun, geminin hareket zamanından en az 1 saat evvel kesinlikle limanda hazır bulunulması gerekmektedir.
Satıcı sefer programında her türlü değişiklik yapma hakkını gizli tutar.
Taşımalarla alakalı her türlü anlaşmazlık, mer'i tarife şartları ve Türk Kanun ve Mevzuatlarına göre Marmaris Mahkemelerinde Çözümlenir.
Kötü hava ve deniz şartları, satıcının denetimi dışında ilerleyen problemler sebebiyle seferler durdurulabilir, ayarlanabilir ya da sefer süreleri uzatılabilir. Satıcının denetimi dışında kalan bu ve  benzer gecikme ve iptallerden doğabilecek ulaşım, konaklama ve yiyecek giderleri de dahil olmak üzere hiÇbir masraf ya da olumsuzluğun mesulu satıcıya ait değildir.
Hamilelik devresi altı ayı geÇmiş bayanların kendi emniyetleri sebebiyle gemilerimizde seyahat etmelerine izin verilmez.
Satıcının eksikliği ve ihmalinden kaynaklandığı, Marmaris'te kurulu adli mahkemelerce kanıt edilmediği takdirde, rastgele bir yaralanma ya da ölümden araÇlara, valizlere ya da şahsi eşyalara gelebilecek hasar ya da kayıplardan ötürü satıcı mesuliyet kabul etmez. Yaralanma, ölüm, kayıp ya da zarar; terör, ayaklanma, iÇ savaş, natural afet, kötü deniz ve hava şartlarına ya da tamamiyle üÇüncü kişiler doğrulusunda kötü niyetli hareketlere bağlı sebeplerle oluştuğu takdirde satıcı mesuliyet kabul etmez.
Bilet ücreti, yalnızca kalkış limanı ile varış limanı arasındaki taşıma karşılığıdır. Biletler yalnızca üstünde belirti edilen güzergahla alakalı kullanılabilir. Satıcı doğrulusunda ek ücret alınmamışsa yasenean diğer hiÇbir hizmeti kapsamaz.
ücretin ilan edildiği para biriminden diğer bir para birimi ile ödenmesi halinda, elektronik biletin satın alındığı andaki Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üstünden değerlendirme yapılacaktır.
Gemi iÇerisinde belirli bir koltuk numarası garantisi verilmez.
Yunanistan Yeşil ve Gri Pasaport sahiplerinden vize talep etmemektedir.
Normal pasaport sahiplerinin yolculuk boyunca geÇerli Schengen Vizesi olması gerekmektedir.
Pasaportunda KKTC giriş damgası olan Türk Vatandaşları bu pasaportlar ile Yunanistan'a seyahat edemezler.
Yolcuların, biniş ve inişlerde rampa tam olarak aÇılıp gemi personeli biniş ya da iniş onayını vermeden ve lüzumlu emniyet önlemleri alınmadan gemiye binmesi ve gemiden inmesi tehlikeli ve yasaktır.
Yolcu, gemi iÇerisinde, gemiyi ya da rastgele bir bireyi ya da malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa ya da gemi personelinin görevlerini yapmasını engellerse ya da gemi personeli talimatlarına uymazsa ya da diğer yolcuların uygun itirazlarına sebebiyet verirse, satıcı, yolcuyu zaptetmek de dahil olmak üzere, bu tür bir davranışın devamını önlemek iÇin lüzumlu gördüğü tedbirleri alabilir.
Yolcuların, kalkış ve yanaşma manevraları esnasında yerlerinden kalkmamaları lüzumludir. Seyir esnasında anonslarla duyurulan uyarılara yolcuların uyması lüzumludir. Bu kurallara uyulmamasının doğurabileceği yaralanma ve parasal zararlardan satıcı mesul tutulamaz.
Sadece kendi eksikliği nedeniyle yolcunun ya da bagajın zarara uğraması halinda satıcı mesul olacaktır. Yolcunun müterafik eksikliği varsa satıcının mesulluğu mevzuat hükümlerine tabi olarak azaltılabilecek ya da kaldırılabilecektir.
Satıcı, bagaj iÇindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, kıymetli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin ya da diğer ticari kıymetli kağıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin ya da örneklerinin uğradığı zarardan mesul olmayacaktır.
Yaşı, akli ya da fiziki hali kendine tehlike ya da risk yaratmakta olan bir yolcu taşınmasında yukarıdaki belirti edilen bu hallere bağlı olarak ya da bu durumların ağırlaşması sonucu bu yolcunun ölümü dahil rastgele bir hastalığından, yaralanmasından ya da maluliyetinden satıcı mesul olmayacaktır.

Cayma Hakkı

27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin “Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” ni düzenleyen “üÇüncü Bölüm” başlığı altında yazılı maddelerinin, “Yolcu Taşıma Hizmetleri” ne uygulanmaması sebebi ile; ALICI'NIN cayma hakkı bulunmamaktadır.

Yolculuğun İptali ve ücret İade Şartları

  1. İşbu sözleşmeye göre satın alınan elektronik biletlerin, hiÇbir şekilde yolcu, tarih, saat ve güzergah bilgilerinin değiştirilmesi satıcıdan talep edilemez. Alıcı işbu sözleşmeye göre satın aldığı bileti satış onayından sonra hiÇbir şekilde değiştirmeyeceğini ve iade talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
  2. Yetkili makamlarca gemiye binmesine izin verilmeyen veya vize işlemlerinden dolayı seyahat edemeyen yolcuya bilet ücreti iadesi yapılmaz.